• [javascript protected email address]

 

Over het project

Inno4Grass is het acronym van „Shared Innovation Space for Sustainable Productivity of Grasslands in Europe”, ofwel “gezamenlijke innovatieruimte voor duurzame productiviteit van graslanden in Europa”. Het is een internationaal, multi-actorproject dat landbouworganisaties, voorlichtingsdiensten en onderzoeks - en onderwijsinstituten bijeen brengt uit acht EU-landen – Duitsland, België, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Polen en Zweden – waar grasland een aanzienlijk deel van landbouwareaal beslaat en waar de productie van runderen en schapen van groot economisch belang is.

 

Achtergrond

In de genoemde landen is de samenwerking tussen veehouders, adviseurs en wetenschappers onvoldoende. Daardoor stromen de nieuwste onderzoeksresultaten onvoldoende, of veel te laat door naar de praktijk. Bovendien is er geen effectieve informatie-uitwisseling naar andere lidstaten over bestaande noviteiten op praktijkbedrijven.

 

Ons doel

Het algemene doel van dit project is het overbruggen van de kloof tussen praktijk en wetenschap, zodat innovatieve systemen daadwerkelijk op productieve graslanden toegepast gaan worden. Het langetermijndoel is het verhogen van de winstgevendheid van weidebedrijven met behoud van de milieuwaarden. Het werkterrein van Inno4Grass sluit aan bij de resultaten van de EIP-AGRI Focus Group “Permanent Grasland” die de behoefte aan innovaties en de mogelijke bijdragen van grasland aan de economische prestaties en de verduurzaming van de producties van runderen en schapen in Europa, in beeld heeft gebracht.

 

Verwachte resultaten

Het project gaat aantoonbaar bijdragen aan een succesvol gebruik van bestaande wetenschappelijke en praktische Inno4Grass3kennis en de uitwisseling hiervan tussen regio's en landen stimuleren. Dit wordt bereikt door:

  • het oprichten van een netwerk van ondersteuners (Facilitator Agents) die 85 noviteiten op innovatieve bedrijven nauwkeurig beschrijft, bediscussieert en verspreidt naar digitale veehouderijnetwerken;
  • een groot aantal vergaderingen, interviews, en één-op-ééngesprekken in de deelnemende landen;
  • het maken van een projectsite gelinkt aan EIP - AGRI en het betrekken van de consortiumleden bij hun landelijke contactpunten;
  • het vervaardigen van een groot aantal voorlichtingsmaterialen (samenvattingen van innovaties, videoclips, folders, syllabus voor studenten en adviseurs etc.);
  • het uitvoeren van gast-graslandtrainingsprogramma’s;
  • het opzetten van een databank voor wetenschappelijke publicaties inclusief een gebruiksvriendelijke zoekfunctie
  • het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve, beslissingsondersteunende systemen en van een vraaggestuurde onderzoekagenda.
  • het verrijken van nationale en Europese Wikimedia en de ‘Encyclopedia Pratensis’

 logoEP

 

 

 

 

 

 

 

 

FlyerNL[ Click to open the flyer ]Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok