• [javascript protected email address]

O projekcie

Inno4Grass jest akronimem istoty projektu o tytule „Wspólna przestrzeń innowacyjna dla zrównoważonej produkcyjności użytków zielonych w Europie”, realizowanym przez międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzą wiodące podmioty strefy badawczo-naukowej i praktyki rolniczej ośmiu krajów Europy (Niemiec, Belgii, Francji, Irlandii, Włoch, Holandii, Polski i Szwecji), gdzie użytki zielone stanowią duży udział w ogólnej powierzchni wykorzystywanej rolniczo, a produkcja bydła mlecznego, mięsnego oraz owiec odgrywa istotne znaczenie gospodarcze.

Tło i kontekst realizowanego przedsięwzięcia            

Współpraca pomiędzy rolnikami, doradcami rolniczymi oraz pracownikami naukowymi jest niewystarczająca we wszystkich, wymienionych powyżej krajach. Skutkiem tego wyniki najnowszych badań w odniesieniu do trwałych użytków zielonych trafiają z opóźnieniem do praktyki rolniczej, a ciekawe rozwiązania, wykorzystywane lokalnie nie są w dostatecznym stopniu wychwytywane i rozpowszechniane szerokiemu gronu odbiorców.

Nasz cel

Celem projektu jest zacieśnienie współpracy nauki z praktyką rolniczą na rzecz wdrożenia innowacyjnych systemów gospodarowania na użytkach zielonych dla zwiększenia opłacalności w zakresie chowu bydła mlecznego, mięsnego i owiec w Europie przy jednoczesnym zapewnieniu pozyskania wielu usług ekosystemowych. Zakres projektu Inno4Grass jest w pełni zgodny z wynikami pracy grupy EIP-AGRI (tj. Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa), która wskazała na potrzebę identyfikacji innowacji w rolnictwie i wpływ trwałych użytków zielonych na poprawę wskaźników ekonomicznych gospodarstw utrzymujących przeżuwacze w Europie.

Spodziewane efekty Inno4Grass3

Projekt przyczyni się do rozpowszechnienia istniejącego zasobu wiedzy naukowej i praktycznej w danym kraju ojczystym oraz wzmocni wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi państwami, uczestniczącymi w projekcie. Zostanie to zrealizowane między innymi poprzez:

  • utworzenie sieci moderatorów, wychwytujących nowości w analizowanych 85 innowacyjnych gospodarstwach, objętych szczegółową analizą, skonsolidowanie pozyskanych informacji oraz ich omówienie,
  • zorganizowanie licznych spotkań, wywiadów i warsztatów we wszystkich krajach realizujących projekt,
  • utworzenie strony internetowej projektu z linkiem do witryny EIP - AGRI oraz zaangażowanie członków konsorcjum projektowego we współpracę z krajową siecią na rzecz innowacji,
  • stworzenie podstaw do wymiany doświadczeń na miejscu w formie wyjazdów studyjnych w kolejnych latach,
  • utworzenie internetowej bazy tekstów naukowych z łatwą w użyciu wyszukiwarką (Materiały konferencyjne na temat użytków zielonych/wyszukiwarka tekstów naukowych),
  • rozwinięcie systemów wspomagania decyzji w rolnictwie oraz stworzenie programu badań naukowych, wychodzącego naprzeciw potrzebom zgłoszonym przez praktyków.
  • wzbogacenie Wikipedii oraz Encyklopedii Pratensis o nowe terminy i pojęcia,

 logoEP

 

 

 

 

FlyerPL[ Otwórz ulotkę ]Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok